Godkjent for Ansvarsrett


Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker.

Hensikten med godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet er å sikre oppføring av bygg med god kvalitet  i samsvar med kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker. Gjennom ansvarsrettssystem ønsker man å plassere ansvaret hos de som bygger og dermed har reell mulighet til å forhindre at feil oppstår.
Les mer.

Direktoratet for Byggkvalitet er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket.

De er tilsynsmyndighet for produkter som brukes i byggverk og de vurderer om foretak er kvalifisert for sentral godkjenning. De er også kompetansesenter for landets kommuner og rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Spørsmål om din byggesak?

Direktoratet for byggkvalitet vurderer ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger. Dersom du har spørsmål om din byggesak, må du ta kontakt med kommunen som er ansvarlig for byggesaken. Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, kan du kontakte en bygningsteknisk konsulent eller en advokat. Klageinstans for kommunens saksbehandling er Fylkesmannen.

Direktoratet for byggkvalitet kan hjelpe deg angående:

  • gjeldende tolkninger av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (TEK10 og SAK10)
  • generelle spørsmål om markedstilsyn med byggevarer og om produktinformasjon
  • generelle spørsmål om Nireg – det nasjonale registeret for løfteinnretninger
  • ordningen med sentral godkjenning
  • bruk av ByggSøk